İnsan Hakları Akademisi

İnsan Hakları Sinema Gecesi ve Kitap Tanıtımı

İnsan Hakları Sinema Gecesi ve Kitap Tanıtımı 27 Eylül tarihinde İnsan Hakları Akademisi alumnisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının başında İHA Koordinatörü ve FNF Türkiye Proje Koordinatörü Elif Güney Menderes, İnsan Hakları Akademisinin ilk yüz yüze etkinliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti. İnsan Hakları Akademisinin iki yılda iki yüzden fazla mezun verdiğini ve büyük bir alumni ağına sahip olduğunu kaydetti. Bu tip etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek açılışı gerçekleştirdi.

Devamında İHA Akademik Danışmanı ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Akbulut, Akademinin gerçekleştirdiği çalışmaların yarattığı etkiden söz etti. Akademinin, Türkiye’de birçok alanda yokluğu hissedilen insan hakları eğitimine bir katkı sağlayan Akademinin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü ve çalışmalarını genişleterek devam edeceğini belirtti. Azınlık hakları konusunda uzman olan Dr. Akbulut, azınlık haklarının tarihsel gelişimine değindikten sonra azınlık haklarını konu olan belgeselin gösterimine geçildi.

Kutup Dairesinde Avcılık (İsveç Devleti Saamilere Karşı)

Programın devamında İsveç’in yerli halkı Saamilerin toprakları üzerindeki hakları için yürüttükleri kültürel hak mücadelesini her iki taraftan inceleyen “Kutup Dairesinde Avcılık” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Azınlık Haklarının Tarihsel Gelişimi

Belgesel gösteriminin sonlanmasıyla, İHA Akademik Danışmanı Doç. Dr. Olgun Akbulut’un yeni çıkan kitabı “Azınlık Haklarının Tarihsel Gelişimi” ve belgesel üzerine bir tartışma gerçekleştirildi. Tartışmanın ardından Dr. Akbulut’un kitaplarını imzalaması ile etkinlik sona erdi.