İnsan Hakları Akademisi

Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu Başlıyor

Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu

22 Eylül 2021 – 06 Kasım 2021

İnsan Hakları Akademisi, tematik kurslarına bir yenisini daha ekleyerek Eylül-Kasım 2021 dönemi için “Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu”nu başlatıyor. Kurs kapsamında Kadın-Çocuk-LGBTİ+ ve Azınlık Hakları konuları uzman eğitmenler ile ele alınacak, çeşitli forumlar ile de katılımcıların öğrendiklerini üretime geçirmeleri sağlanacaktır. 22 Eylül Çarşamba günü başlayacak kurs, 6 Kasım Cumartesi günü sona erecektir.

Kurs kapsamında Kadın Hakları konusu Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fehmiye Ceren Akçabay Karataş tarafından işlenecektir. Kadın haklarını konu alan ilk oturumda “Türkiye’de ve Dünyada Kadın Hareketi” , ikinci oturumda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Mücadelesi” konusu işlenecektir. Üçüncü oturum ise katılımcıların hem birbirleri ile paylaşımını sağlamak hem de kursta öğrendiklerini kullanmak için “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı foruma ayrılmıştır.

Çocuk Hakları konusu ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Hukukçusu Av. Erinç Argün ve Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç tarafından işlenecektir. Av. Argün ilk oturumunda “Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Çocuk Hakları”, ikinci oturumunda “Mülteci Çocuklar” konusunu işleyecektir. Üçüncü oturumda ise Dr. Bilgiç “Dijital Dünyada Çocuk” başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir.

Kursun üçüncü başlığı olan “LGBTİ+ Hakları” konusu ise Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezinden Dr. Reyda Ergün tarafından işlenecektir. Dr. Ergün ilk oturumunda “Cinsiyet ve Cinselliğin Kuruluşunda Hukukun Rolü: Normlar, Kimlikler ve Bedenler” isimli sunumunu gerçekleştirecek ikinci oturumunda ise “İnsan Hakları Perspektifinden Cinsel Yönelik ve Cinsiyet Kimliği” konusunu işleyecektir. Üçüncü oturum ise Dr. Ergün’ün kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek “Cinsiyet ve Cinsellik Alanındaki Hak Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler” başlıklı foruma ayrılmıştır.

Kursun son ve dördüncü başlığı olan “Azınlık Hakları” konusu ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Akbulut tarafından işlenecektir. Dr. Akbulut ilk oturumunda “Azınlık Kimdir?”, ikinci oturumda “Azınlık Hakları Nelerdir?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecektir. Azınlık haklarını ilgilendiren üçüncü oturum ise “Türkiye’de Azınlıklar” başlıklı foruma ayrılmıştır.

Programın sonunda ise programın değerlendirilmesi yapıldıktan sonra düzenli katılım gösteren katılımcılara sertifikaları sunulacaktır.

 

Eğitmen Kadrosunda Kimler Var?

Doç. Dr. Olgun Akbulut, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

Av. Erinç Argün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – Türkiye Ofisi, Hukukçu

Dr. Esra Ercan Bilgiç, Bilgi Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Öğretim Üyesi

Dr. Fehmiye Ceren Akçabay Karataş, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Hangi Konular İşlenecek?

 

Kurs programına ulaşmak için tıklayınız.

Kurs kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:

Türkiye’de ve Dünyada Kadın Hareketi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Mücadelesi

Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Çocuk Hakları

Dijital Dünyada Çocuk

Cinsiyet ve Cinselliğin Kuruluşunda Hukukun Rolü: Normlar, Kimlikler ve Bedenler

İnsan Hakları Perspektifinden Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Azınlık Kimdir?

Azınlık Hakları Nelerdir?

İnsan Hakları Alanında Proje Temelli Çalışmalar

Bunların yanı sıra;

Türkiye’de Kadın Olmak

Cinsiyet ve Cinsellik Alanındaki Hak Mücadelesi ve Toplumsal Hareketler

Türkiye’de Azınlıklar

başlıkları üzerine forumlar gerçekleştirilecek.