İnsan Hakları Akademisi

Friedrich Naumann Vakfı İnsan Hakları Akademisiİnsan Haklarının Uluslararası Korunması İleri Seviye Kursu

03 Şubat –  20 Mart 2021

#İnsanHaklariAkademisi

Friedrich Naumann Vakfı, dünya genelinde altmıştan fazla ülkede toplumun her kesiminin refahı için gerekli olan özgürlük ilkesini teşvik etmeyi amaçlamakta ve insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin desteklenmesi için çeşitli diyalog programları düzenlenmektedir. 2020 yılında, uzun yıllardır vermekte olduğumuz insan hakları derslerini yenilenmiş bir formatta, bir akademi başlığı altında birleştirip gerek dünya gerek Türkiye için ciddi bir  önem arz eden insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini arttırmayı ve pratikte bir deneyim kazandırmayı amaçlayan yeni bir format benimsedik.

İnsan Hakları Akademisi, 29 Şubat – 28 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında seçkin eğitmenlerin ve insan hakları alanına ilgisini ispat etmiş katılımcıların yer aldığı İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve Geliştirilmesi’ne yönelik başlangıç seviyesinde toplam üç farklı kurs düzenledi. Her program, haftanın konusuyla ilgili yüksek nitelikli eğitmenlerin derinlemesine dersleri, ardından katılımcılar için ödevler, aktif tartışmalar ve uygulamalı alıştırmalar için ayrılmış 3 saatlik derslerden oluşuyordu. Bu eşsiz öğrenme fırsatı, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve insan hakları aktivistlerinin insan hakları alanında uzman bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Üç başarılı programın ardından mezunlardan hukuk geçmişi olanlar ve hukuk dışı bir geçmişe sahip kişiler için iki ayrı vaka çalışması içeren ortak atölyelere ev sahipliği yaptık. Dahası, akademinin bir parçası olarak Avrupa’ya ulaştık: Leiden Üniversitesi’nden Prof. Rick Lawson eşliğinde “Korona Pandemisi ve İnsan Hakları”, Åland Adaları Barış Enstitüsü’nden Prof. Sia Spiliopoulou Åkermark ile de “Korona Pandemisi ve Azınlık Hakları” arasındaki bağlantıyı değerlendirdik. Şimdi ise bir adım daha ileri atma zamanı. Friedrich Naumann Vakfı İnsan Hakları Akademisi “İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve Geliştirilmesi İleri Seviye Kursu” düzenliyor.

Eğitmen Kadrosunda Kimler Var?

  • Aslıhan Öztezel, Dr., Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Elif Selen Ay, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – Türkiye, İstanbul Ofisi Direktörü
  • Oktay Uygun, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Olgun Akbulut, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Friedrich Naumann Vakfı İnsan Hakları Akademisi Koordinatörü
  • Nikolas Feith Tan, Dr., Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, Danimarka
  • Reyda Ergün, Dr.,  Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 
  • Serkan Köybaşı, Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yakın Ertürk, Prof. Dr., BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü (2003-2009)
  • Zeynep Oya Usal Kanzler, Dr., Avrupa Konseyi ECRI Uzman Hukukçu, Fransa

Hangi Konular İşlenecek?

İnsan Haklarında Ulusal ve Uluslararası Etkileşim; Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı; Mülteci Hakları; Çocuk Hakları; Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk; Kadın Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması; Kovid-19 ve Mülteciler; Ayrımcılık Yasağı; Basın, Yayın ve Sosyal Medyada İfade Özgürlüğü; Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü; Azınlık Hakları; İnsan Hakları Çalıştayı

Dersler Nasıl İşlenecek?

Program, 03 Şubat –  20 Mart 2021 tarihleri arasında, yedi hafta boyunca, toplam 14 oturum şeklinde, her hafta Cumartesi günleri 10:30-13:30, Çarşamba günleri 18:00-21:00 arası video konferansı şeklinde gerçekleşecektir. Programın %80’ine kamera ve ses bağlantısı ile katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda sertifika verilecektir. Program kapsamında katılımcılara ilgili konuları kapsayan bir okuma paketi sağlanacaktır. Bu doğrultuda her ders iki aşamalı olarak gerçekleşecektir; ilk aşamada  eğitmen tarafından mevcut haftanın konusu ile ilgili teknik bilgi sağlanacak ve bir sonraki aşamada ise katılımcılara aktif bir şekilde dahil olabilecekleri bir tartışma ortamı ve uygulamalı örnek çalışmalar sağlanacaktır. Ayrıca programda,  insan hakları alanında eğitim vermekte olan akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve insan hakları aktivistlerinin deneyimlerine de yer verilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Program Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, Finans, Kültürel Çalışmalar, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İnsan Hakları, Sosyolojii ve Psikoloji alanlarında en az  lisans dördüncü sınıf ya da lisans üstü öğrencilerinin ve bu alanlardan mezun olan  genç profesyonellerin başvurusuna açıktır. Adayların başvuru öncesinde üniversite eğitimleri içinde veya başkaca kaynaklardan temel seviye insan hakları eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru için lütfen linke tıklayın. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2021.

Sertifika Alacak Mıyım?

Programın %80’ine kamera ve ses bağlantısı ile katılan ve eğitmenler tarafından başarılı bulunan katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Program Ücreti Ödeyecek Miyim?

Programa katılım ücretsizdir.

Program Dili Nedir?

Program Türkçe gerçekleştirilecektir.

Sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.