İnsan Hakları Akademisi

İnsan Hakları Akademisi

Özgürlük için Frıedrıch Naumann Vakfı İnsan Hakları Akademisi

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı (FNF) Türkiye ofisi Ocak 2020’de İnsan Hakları Akademisi (İHA) adı altında yeni bir program başlatma kararı aldı. Amaç ihtiyacı olan kesimlere insan hakları eğitimi vermekti.

Akademik camia ve sivil toplumdaki paydaşları ile yapılan uzun tartışmalar sonrası, FNF Türkiye ofisi Türkiye’deki insan hakları bilgisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya karar verdi. İlk adım İHA’nin kurulması ve hemen akabinde Akademi programlarına gelmeden önce insan hakları eğitimi hiç almamış ya da çok az alabilmiş insan hakları sektörü çalışanlarına eğitim vermek oldu.

Ocak 2020’den beri başlangıç seviyesi, ileri seviye ve tematik kurslarla Türkiye’nin her yerinden birçok katılımcı eğitim aldı; forumlara, çalıştaylara ve diğer çalışmalarımıza katılarak Akademi’nin bir parçası oldu.

Paydaşlardan ve mezunlardan gelen talep doğrultusunda bir insan hakları uzmanları havuzu kurarak yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacılara, insan hakları konulu tezlerinin yazım süreçlerinde yardımcı olacak bir danışmanlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Akademi, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak akademik camia ile ilişkilerini geliştirmekte, lisans üstü araştırmacılar için bire bir danışmanlık görüşmeleri ve araştırma seminerleri organizasyonu için bir alt yapı kurmaya çalışmaktadır.

Akademi, yeni mezun olmuş katılımcılarının da taleplerini göz önüne alarak, insan hakları alanındaki çeşitli iş imkanlarının ve kariyer fırsatlarının, uzmanlar ile konuşulduğu “İnsan Hakları Kariyer Günü”nü hayata geçirdi. Akademisyenlikten gazeteciliğe, politikadan uluslararası kurumlara kadar birçok alanda insan hakları kariyerinin ipuçları alanında uzman katılımcılar tarafından katılımcılar ile paylaşıldı.

Akademi, tüm çalışmalarında interaktif metod benimsiyor ve bu sayede iki şeyi hedefliyor: (i) insan hakları sektörünün özverili çalışanlarının birlikte bir ağ oluşturmasına platform sağlamak; (ii) insan haklarının hayata geçirilmesinde bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin oluşturmak.

FNF İHA insan hakları kapasitesinin güçlendirilmesine katkı hedefi doğrultusunda kurumsallaşma çalışmalarını sürdürmektedir. Aralık 2020’de farklı sektörlerden gelen üyelerden oluşan bir Danışmanlar Kurulu’nu oluşturmuş bulunuyor.

Kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen İHA, profesyonelce kurgulanmış insan hakları kursları ve aktiviteleri ile Türkiye’deki insan hakları enstitüleri içinde kendine öncü bir yer edinmiştir.

İHA’nin yaklaşımı “insan hakları hukuku merkezli”dir; ancak, diğer disiplinlerin yaklaşımlarından da faydalanmaktadır. Akademi’nin interdisipliner karakterinin izini kurs programlarının içeriğinde, katılımcıların seçiminde, eğitmenlerin uzmanlık alanlarının farklılığında, kamuya açık toplantı konularının çeşitliliğinde ve Akademi aktivitelerinde uygulanan metodolojilerde görmek mümkündür.

Sırada ne var?

Sadece insan hakları bilgisinin yaygınlaştırılmasına yönelik değil, insan hakları sorunlarına hassasiyet geliştirilmesine yönelik farklı türden programlar da planlanmakta.

İHA, insan hakları konularını bölgesel düzeyde de incelemenin önemine inanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak komşu ülkelerden gelecek insan hakları uzmanlarını Akademi bünyesinde buluşturup görüş, tecrübe ve bilgi paylaşımlarını sağlayarak özgürlüğün bölgesel düzeyde gelişimi için ortak yollar bulmayı hedeflemektedir.